Program

9:30 10:30

Recepcja


10:30 12:00

Sesja otwierająca

Otwarcie i powitanie uczestników XXVI KTP i IV ŚZIP
Wystąpienia gości
Wykłady inauguracyjne:

- pt. „Inżynier w odzyskaniu Niepodległości” – Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego
- pt. Inżynier przyszłości” - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej


12:00 13:30

Sesja plenarna Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

12:00-13:30 Panel
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Przewodniczący KRPUT, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;
prof. Andrzej Nowak - Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University)

13:30-14:00 Dyskusja


14:00 15:00

Obiad


15:00 15:20

Sesja plenarna Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości

Referat wprowadzający
Wkład polskich inżynierów w rozwój cywilizacji technicznej - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. -Prorektor ds. Studenckich AGH


16:20 16:30

Panel

Moderatorzy:
dr inż. Janusz Romański - Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH


19:30

Gala Inżynierska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wręczenie tytułu Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego
Wręczenie „Mistrza Techniki”
Występ artystyczny


10:00 11:30

Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)

1. Inżynier a edukacja
2. Inżynier a środowisko


11:30 12:00

Przerwa kawowa


12:00 13:30

Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)

1. Inżynier a medycyna
2. Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)


13:30 14:30

Obiad


14:30 16:00

Konferencje naukowo-techniczne (sesje tematyczne równoległe)

1. Inżynier w IT
2. Inżynier a komunikacja


16:00 17:30

Sesja Zamykająca

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych

Dyskusja

Przyjęcie uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich i Przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


20:00

Gala Polacy Razem

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


9:00 13:00

Zwiedzanie: Centrum Cyklotronowe w Krakowie oraz dodatkowy program turystyczny


13:00 16:00

Krakowski Dom Technika NOT

Uroczyste spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT

Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym.