V SZIP XXVII KTP

V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
XXVII Kongres Techników Polskich
Inżynierowie dla zdrowej planety

23-25 czerwca 2022
Gliwice

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Miejsca

MIEJSCE KONFERENCJI
Politechnika Śląska
Dom Technika NOT w Gliwicach

Organizatorzy